Blog

Svetový deň chorých – hygiena rúk a celého tela

Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Katolícká cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej, kedy sa venuje spomienke na Pannu Máriu Lurdskú a jej zjaveniu v Lurdoch.

„ Existuje tisíce chorôb, ale len jedno zdravie ”

V domove každý deň  pracujeme na tom , aby prijímatelia sa snažili brániť chorobám tým, že dodržiavajú každodennú hygienu rúk i celého tela.
Veľmi dôležitou úlohou je pre nás , aby sme sa čo najviac chránili pred chorobou COVID 19, keďže pravdepodobnosť vážnych komplikácií výrazne rastie vekom, oslabenou imunitou. Ohrození sú najmä pacienti s chronickými zdravotnými problémami.