Archive

Dňa 06.12.2020 Mikulás navštívil aj našu dedinu Neporadza. Ako každý rok, tak aj teraz naši prijímatelia DSS Hélia boli pozvaní do kultúrného domu. Účastníkov Mikuláš obdaroval sladkosťami. ...