Predmet činnosti

Predmetom činnosti Domova sociálnych služieb Hélia je poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým mužom s mentálnym postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania formou celoročného pobytu.