Aktuality

01. 09                   Deň ústavy Slovenskej Republiky - prednáška 02. 09                  Svetový deň prvej pomoci - prednáška 09. 09 - 30. 09  Dni otvorených dverí v pamiatkových objektoch a zbierkových inštitúciách - jednodňové výlety, exkurzie 13. 09             ...