Blog

Plán kultúrnych, spoločenských a športových aktivít prijímateľov sociálnej služby na rok 2020/ OKTÓBER

1. OKTÓBER  – Medzinárodný deň starších ľudí, pri tejto príležitosti starším PSS slávnostne odovzdáme malý darček a potešíme ich krátkym kultúrnym programom

•Vychádzky do blízkeho okolia spojené so zberom gaštanov a jesenných plodov

•Kultúrny program a posedenie k príležitosti „Mesiac úcty k starším”

•Turistika

25. OKTÓBER – Pri príležitosti svetového dňa cestovín sa zoznámime s vlastnosťami cestovín, a z cestovín tvoríme rôzne dekorácie a predmety

•Úprava hrobov zosnulých pijímateľov na miestnom cintoríne a príprava smútočných kytíc na hroby

•Návšteva cintorína pri príležitosti Sviatku všetkých svätých

Halloween Party – vyrezávanie tekvíc, výroba masiek – zábavný večer pre PSS s lampionovým pochodom