Blog

Výstava – plody jesene

Vytvorili sme z jesenných plodov svoj vlastný  „ jesenný kútik ”

Aj takýmto spôsobom rozvíjame citový vzťah PSS k prírode a učíme ich ako vnímať jej krásu.