Blog

Svetový deň prvej pomoci

Okrem prednášky na svetového dňa prvej pomoci bola súčasťou aj praktická ukážka na tému : základy ošetrovateľskej techniky. Prijímatelia si mohli navzájom urobiť klasickú bandáž a prvú pomoc pri zlomeninách.