Blog

Plán kultúrnych, spoločenských a športových aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac JÚN 2024

• 05.06. Pripomíname si Svetový deň životného prostredia – Ako chránime životné prostredie / Pripomíname si, že planéta Zem je naším jediným domovom a jej obmedzené zdroje musí ľudstvo chrániť. Mali by sme obnoviť naše odhodlanie k tomu, aby sme našli cesty a riešenia kľúčových environmentálnych tak, aby sme naďalej nežili na úkor prírody.

• 08.06. Medzinárodný deň oceánov – prezentácia – cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť oceánov pre život na Zemi

• 08.06. Medzinárodný deň najlepších priateľov – oslava kamarátstva – celodenný zábavný program

• 14.06. Beseda na tému Svetový deň darcovstva krvi

• 18.06. Medzinárodný deň piknikov – piknik v prírode, relax

• 19.06. Deň otcov – pripomenutie si svojich otcov

• 21.06. Deň kvetov – výroba kvetov z rôzneho materiálu – „ výstava kvetov ”

• 21.06. Svetový deň hudby – Cieľom medzinárodného dňa hudby je propagovať a lepšie poznať hudobné umenie, podporovať mier a priateľstvo medzi národmi a vzájomne uznať estetické hodnoty – počúvanie hudby rôznych žánrov a rôznych národov

• 27.06. Svetový deň rybárstva – prednáška – prezentácia o rybárstve

• 29.06. Medzinárodný deň Dunaja- Dunaj na mape, kreslenie slepej mapy

• Juniáles . kultúrne podujatie spojené s tanečnou zábavou, varenie guláša – súťaž

• Oslava narodenín a menín PSS