Blog

Plán kultúrnych, spoločenských a športových aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac APRÍL 2021

Veľkonočné zvyky a tradície – prednáška

Výstava z veľkonočných kraslíc a dekorácií

APRÍL – Mesiac Lesov – Lesy nás volajú do prírody načerpať novú energiu – uskutočňovanie vychádzok do prírody

07. 04. Medzinárodný deň zdravia – prezentácia 

Od 12. 04. do 18. 04. – Týždeň zdravej výživy spojené s výstavkou zdravých jedál

Zdravotná prednáška 

22. 04. Deň Zeme – ako chránime životné prostredie – prednáška – Úprava a skrášľovanie okolia domova

25. 04. Svetový deň tučniakov – „ kto vytvorí najkrajšieho tučniaka “ tvorba tučniakov s rozličnými technikami

29. 04. Medzinárodný deň tanca – tanečné dopoludnie s hudobným doprovodom v exteriéri DSS