Blog

Mikuláš

Tak ako každý rok, aj teraz zavítal do nášho zariadenia Mikuláš, aby urobil radosť naším prijímateľom.

Prijímatelia sociálnej služby nadšene očakávali príchod Mikuláša a s radosťou otvárali balíčky. Všetci prijímatelia boli šťastní a spokojní, mali krásny deň.