Blog

Mesačný plán kultúrnych, spoločenských a športových aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac SEPTEMBER 2021

01. 09                   Deň ústavy Slovenskej Republiky – prednáška

02. 09                  Svetový deň prvej pomoci – prednáška

09. 09 – 30. 09  Dni otvorených dverí v pamiatkových objektoch a zbierkových inštitúciách – jednodňové výlety, exkurzie

13. 09                  Medzinárodný deň čokolády- príprava, ochutnávka

21. 09                  Medzinárodný deň mieru – výtvarné tvorby

22. 09                 World Rose Day – dielnička tvorivosti

24.09                  Svetový deň riek – piknik pri Slanej

27.09                  Svetový deň cestovného ruchu, turizmu a turistiky

28.09                  Svetový deň besnoty – prednáška

 

Aktualizácia násteniek

Príprava na súťaž – NAJLEPŚÍ VYHRÁVA 

Skrášľovanie izieb a priestorov DSS

Rozlúčka s letom – zábavné popludnie