Blog

Mesačný plán kultúrnych, spoločenských a športových aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac MÁJ 2022

01. 05  Sviatok práce – poznávať tradície

09. 05  Deň Európy – prijímať nové informácie

17. 05   Svetový deň hypertenzie – podporovať povedomie PSS o hypertenzii

18. 05  Medzinárodný deň múzeí – posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

25. 05  Deň Afriky – rozvíjať jednoduché technické zručnosti

 

Deň matiek – prejaviť úctu k rodičom a starým rodičom

Pohybom k zdraviu – pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

Druhá jarná brigáda – skrášľovať a ozdravovať svoje okolie

„ Tancovačka ”

Medzinárodný deň mlieka – poznať význam mlieka pre zdravie

Oslava narodenín a menín PSS