Blog

Mesačný plán kultúrnych, spoločenských a športových aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac JANUÁR 2022

1.1 – 31.1 Medzinárodný mesiac kreativity – učiť vnímať krásu v umení
– Výroba stromčekov šťastia, výroba koláži z fotografií, zimná krajina – ľubovoľná technika, zima – práca s odpadovým materiálom

  Privítanie nového roka 

1.1          Deň vzniku Slovenskej republiky – pestovať vzťah k vlasti, materinskému jazyku, k demokratickým a humanistickým tradíciám
– rozhovor, práca s knihou, výroba magnetiek zo sadry s obrázkami Slovenskej republiky

1.4         Svetový Braillov deň 
– diskusia na tému, oboznamovanie sa s Braillovým písmom – praktická ukážka na obaloch z liekov, rozvoj hmatovej pamäti, hmatové hry

6.1         Zjavenie Pána – pracovná terapia
– odzdobovanie vianočných stromčekov a dekorácií v interiéri zariadenia, lúčenie sa s Vianocami, návšteva kostola – svätá omša

24.1     Deň komplimentov – spoločné posedenie spojené s rozhovormi, vyjadrenie komplimentov osobe, ktorú si vážime, obdivujeme, je nám vzorom

 

• Beseda s PSS, výtvarná činnosť ( kreslenie, maľba, rôzne techniky )
• „ Najkrajší snehuliak “ – vedieť spolupracovať so skupinou – stavanie snehuliakov v skupinách
• Oboznamovať klientov so zmenami a zákonitosťami v prírode
• Rozvíjať všeobecnú obratnosť – pohybové hry v snehu : sánkovanie, kĺzanie sa, skoky do snehu
• Prehlbovať vedomosti o dianí v prírode, vlastnou aktivitou spoznávať prírodu – vlastnosti vody, snehu a ľadu
• Oslava menín a narodenín
• Príprava aktuálnej nástenky