Blog

Mesačný plán kultúrnych, spoločenských a športových aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac APRÍL 2022

04. 07   Svetový deň zdravia – Viesť PSS k zdravému stravovaniu

13. 04   Medzinárodný deň rastlín – rozlišovať všeobecné vedomosti PSS o prírode

17. 04   Veľkonočná nedeľa – návšteva kostola ( svätá omša )

22. 04   Deň matky Zeme rozvíjať úctu k všetkému živému

26. 04   Výročie havárie v jadrovej elektrárne Černobyľ – získavať nové informácie o rôznych zdrojov

29. 04   Medzinárodný deň tanca – rozvíjať estetický pohybový prejav

 

• Príprava na Veľkú noc – poznať a dodržiavať ľudové zvyky a tradície

• Jarná brigáda – viesť PSS k užitočnej práci / úprava okolia po zime

• Zasaď strom / viesť PSS ku skrášľovaniu svojho životného prostredia – sadenie stromov / ovocných stromov a kríkov na dvore domova

• Oslava narodenín PSS