Blog

Medzinárodný deň žien / MDŽ

V Slovenskej republike je 8. marec od roku 2004 významným dňom.
MDŽ sa slávi v mnohých štátoch sveta ako prejav úcty k ženám a ich právam, bez ohľadu na ich národné, národnostné a jazykové postavenie.
Je prejavom solidarity medzi ženami a súčasne spomienkou na snahu za zrovnoprávnenie žien.