Blog

Medzinárodný deň mužov

19. november je dátumom, kedy sa obzvlášť venuje pozornosť mužom bez ohľadu na ich vek. Aj u nás v zariadení sme si tento deň pripomenuli a spoločne oslávili. Pracovníčky sociálnej rehabiltácie pre prijímateľov sociálnej služby pripravili krásne predstavenie. Básňami a piesňami vyčarili úsmev na tvári všetkým našim mužom. Na oslave nemohli chýbať výborné domáce zákusky, ktoré upiekla vedúca kuchyne, pani Katarína Kotánová. Všetci sme sa cítili veľmi dobre.