Blog

Medzinárodný deň materinského jazyka

Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si málokedy uvedomujeme, každému človeku na svete je jedinečný. Materinský jazyk nás sprevádza celým životom a zásadne ovplyvňuje naše vnímanie sveta, predstavuje kultúrne dedičstvo ľudstva.
V tento deň je vhodnou príležitosťou pripomenúť Cyrila a Metóda, Antona Bernoláka či Ľudovíta Štúra.