Blog

Medzinárodný deň kvetinového dizajnu

28. február je vyhlásený za Medzinárodný deň kvetinového dizajnu. V našom zariadení sme si tento deň pripomenuli aranžovaním kvetinových ikebán / boxov.

Práca bola plná farieb s uplatnením vlastnej fantázie.