Blog

MDŽ – medzinárodný deň žien

Milé mamky, babky, dievčatá,

pri príležitosti MDŽ Vám želáme pevné zdravie, šťastie, pokoj, božie požehnanie a krásne chvíle v kruhu rodiny !