Blog

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

„ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ? ”

 

Touto cestou by sme chceli v mene Domova sociálnych služieb Hélia, poďakovať za pomoc, ktorú ste nášmu zariadeniu poskytli v čase pre nás tak veľmi zložitom a ťažkom.

Vážime si ľudí s Veľkým  srdcom, ktorí podporujú v materiálnej forme naše zariadenie a našich prijímateľov, chápu ich ťažkosti, sny a skryté túžby, ktoré nie každý človek pochopí a podporí.