Blog

Ďakujeme MPSVR SR

Ďakujeme MPSVR SR za poskytnutie rôznych vitamínov pre PSS ako aj pre zamestnancov DSS Hélia a že nám pomôžu podporiť imunitu v takejto tažkej situácií.