Blog

Ďakujeme …

Touto cestou by sme chceli poďakovať v mene prijímateľov sociálnej služby nášmu starostovi obce Neporadza za darčeky, ktoré nám po ťažkom období daroval. Týmto veľkým skutkom potešil a zároveň vyčaril úsmev na tvári našich prijímateľov.

 

Naďalej by sme chceli vyjadriť vďaku a úctu organizácii Červený kríž, ktorí po Covidovom období urobili radosť našim prijímateľom sociálnej služby s vianočnými darčekmi.