Blog

Adventné obdobie

Ide o obdobie, vymedzené štyrmi nedeľami. Adventom sa začína vianočné obdobie. V tomto období sa čítajú liturgické texty, modlitby, spievajú sa adventné piesne.
Symbol adventu, ktorý poznáme všetci a nachádza sa každoročne snáď v každej domácnosti ako aj u nás v domove, je adventný veniec.
Jeho súčasťou sú štyri sviečky, ktoré sa postupne zapaľujú a to tak, že v prvú adventnú nedeľu sa zapáli jedna, v druhú dve, v tretiu tri a počas štvrtej adventnej nedele už by mali horieť všetky štyri sviečky naraz. Posledná adventná nedeľa sa môže prekrývať so Štedrým dňom.

Na prvý advent sme zapálili prvú sviečku aj my v domove s prijímateľmi sociálnej služby. Ako každý rok, ručne, z rôznych materiálov sme vyrobili adventné vence. Aj prijímatelia sociálnej služby majú radi adventné obdobie, ktoré nás viacej spája ako ostatné dni v roku.