Blog

World Rose Day

Ruža – láska, poďakovanie, vzácnosť, priateľstvo, darček …

S prijímateľmi sociálnej služby sme na deň ruží použili rôzne techniky a materiály na ich výrobu. Taktiež sme pripravili nástenku, kde mohli pozorovať druhy ruží.